การเลือกเสื้อโปโล

การเลือกเสื้อโปโล

การเลือกเลื้อโปโล

เสื้อโปโลมีหลายแบบ หลายเนื้อผ้า หลายราคา การเลือกเสื้อโปโลให้เหมาะในการนำไปงาน เสื้อโปโลคือเสื้อที่สามารถนำไปทำเป็น เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อทีม เสื้อคณะ เสื้อชมรม เสื้อส่งเสริมการขาย เสื้องานกิจกรรม เรามาทำความรู้จักเสื้อโปโลกันเถอะ

1.เสื้อโปโล เนื้อผ้า tkโพลี ผ้าtkโพลี คือผ้าที่ผลิตจากโพลี100% เป็นเสื้อที่มีขายทั่วไปตามตลาด เนื้อจากเป็นผ้าที่มีราคาถูก สามารถนำมาตัดเป็น เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อพนักงาน ที่ต้องการงานที่จำกัดงบประมาน ข้อดีคือราคาถูก ข้อเสียคือไส่แล้วรอนใช้นานๆอาจมีขึ้นขนตามอายุการใช้งาน

2.เสื้อโปโล เนื้อผ้าtk micco ผ้าtkไมโคร คือผ้าที่ผลิตจากโพลีผสมไมรโคร  สีสด สวย เนื้อผ้าค่อนข้านเด้ง ทิ้งตัว ทอล่ะเอียด มีขายทั่วไปตามตลาดมีราคาแพงกว่าผ้าtkโพลี100%สามารถนำมาตัดเป็น เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อพนักงาน ได้ตามแบบ ข้อดีคือสวมใส่สบายกว่าผ้าtkโพลี100%-ข้อเสียคือราคาแพงกว่าผ้าtkโพลี100%

3.เสื้อโปโลเนื้อผ้าtc ผ้าจุติtc คือผ้าที่ผลิตจากโพลี65%ใยฝ้าย35% เป็นผ้าที่ได้รับความนิยมมากสี่สุดเนื้อจากเป็นเสื้อที่มีคุณถาพเกรดAแต่ราคาไม่แพงมาก นิยมนำไปตัดทำเป็น เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อทีม เสื้อคณะ เสื้อชมรม ที่ต้องการงานเกรดAสวมใส่สบาย ไม่ร้อน ข้อดีคือสวมใส่สบายกว่าผ้าtk ข้อเสียคือราคาแพงกว่าผ้าTK

4.เสื้อโปโลเนื้อผ้าcvc ผ้าcvcคือผ้าที่ผลิตจากโพลี60%ใยฝ้าย40% เหมาะสำหรับการนำไปผลิตเป็นงานแบร์น หรือทำเสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อทีม เสื้อพนักงาน เสื้อคณะ ที่ต้องการงานเกรดฟรีเมี่ยม ที่มีคุณถาพ ไม่จำกัดงบประมาน

5.เสื้อโปโลผ้าไดรเทค เป็นเสื้อโปโลเกรดฟรีเมี่ยม cotton70% โพลี30%เหมาะสำหรับทำเสื้อทุกประเภท ที่ต้องการการสวมใส่ที่สบายไม่ร้อนระบายเหงื่อได้ดีที่สุด

ุ6.เสื้อโปโล เนื้อผ้าcvcไฮโดรเทค คือผ้าที่ผลิตจากใยฝ้าย100% ลายผ้าจะไม่เหมือนผ้า tk tc cvc เป็นผ้าที่สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับ ทำเสื้อทุกชนิดที่ต้องการคุณถาพเกรดA+++ที่เน้นคุณถาพและต้องการความแปลกใหม่ ที่ไม่จำกัดงบประมาน

(หมายเหตุ โพลีคือพลาสติก พลาสติกจะระบายอากาศได้ไม่ดี cotton คือใยฝ้าย)

 เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถเลือกเสื้อโปโลให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

 

8 + 5 =

การเลือกเลื้อโปโล

เสื้อโปโลมีหลายแบบ หลายเนื้อผ้า หลายราคา การเลือกเสื้อโปโลให้เหมาะในการนำไปงาน เสื้อโปโลคือเสื้อที่สามารถนำไปทำเป็น เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อทีม เสื้อคณะ เสื้อชมรม เสื้อส่งเสริมการขาย เสื้องานกิจกรรม เรามาทำความรู้จักเสื้อโปโลกันเถอะ

1.เสื้อโปโล เนื้อผ้า tkโพลี ผ้าtkโพลี คือผ้าที่ผลิตจากโพลี100% เป็นเสื้อที่มีขายทั่วไปตามตลาด เนื้อจากเป็นผ้าที่มีราคาถูก สามารถนำมาตัดเป็น เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อพนักงาน ที่ต้องการงานที่จำกัดงบประมาน ข้อดีคือราคาถูก ข้อเสียคือไส่แล้วรอนใช้นานๆอาจมีขึ้นขนตามอายุการใช้งาน

2.เสื้อโปโล เนื้อผ้าtk micco ผ้าtkไมโคร คือผ้าที่ผลิตจากโพลีผสมไมรโคร  สีสด สวย เนื้อผ้าค่อนข้านเด้ง ทิ้งตัว ทอล่ะเอียด มีขายทั่วไปตามตลาดมีราคาแพงกว่าผ้าtkโพลี100%สามารถนำมาตัดเป็น เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อพนักงาน ได้ตามแบบ ข้อดีคือสวมใส่สบายกว่าผ้าtkโพลี100%-ข้อเสียคือราคาแพงกว่าผ้าtkโพลี100%

3.เสื้อโปโลเนื้อผ้าtc ผ้าจุติtc คือผ้าที่ผลิตจากโพลี65%ใยฝ้าย35% เป็นผ้าที่ได้รับความนิยมมากสี่สุดเนื้อจากเป็นเสื้อที่มีคุณถาพเกรดAแต่ราคาไม่แพงมาก นิยมนำไปตัดทำเป็น เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อทีม เสื้อคณะ เสื้อชมรม ที่ต้องการงานเกรดAสวมใส่สบาย ไม่ร้อน ข้อดีคือสวมใส่สบายกว่าผ้าtk ข้อเสียคือราคาแพงกว่าผ้าTK

4.เสื้อโปโลเนื้อผ้าcvc ผ้าcvcคือผ้าที่ผลิตจากโพลี60%ใยฝ้าย40% เหมาะสำหรับการนำไปผลิตเป็นงานแบร์น หรือทำเสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อทีม เสื้อพนักงาน เสื้อคณะ ที่ต้องการงานเกรดฟรีเมี่ยม ที่มีคุณถาพ ไม่จำกัดงบประมาน

5.เสื้อโปโลผ้าไดรเทค เป็นเสื้อโปโลเกรดฟรีเมี่ยม cotton70% โพลี30%เหมาะสำหรับทำเสื้อทุกประเภท ที่ต้องการการสวมใส่ที่สบายไม่ร้อนระบายเหงื่อได้ดีที่สุด

ุ6.เสื้อโปโล เนื้อผ้าcvcไฮโดรเทค คือผ้าที่ผลิตจากใยฝ้าย100% ลายผ้าจะไม่เหมือนผ้า tk tc cvc เป็นผ้าที่สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับ ทำเสื้อทุกชนิดที่ต้องการคุณถาพเกรดA+++ที่เน้นคุณถาพและต้องการความแปลกใหม่ ที่ไม่จำกัดงบประมาน

(หมายเหตุ โพลีคือพลาสติก พลาสติกจะระบายอากาศได้ไม่ดี cotton คือใยฝ้าย)

 เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถเลือกเสื้อโปโลให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

 

13 + 5 =

ข้ามไปยังทูลบาร์