bkpolo รับผลิตเสื้อโปโล พร้อมปักโลโก้ จากโรงงานโดยตรง

โรงงานรับผลิตเสื้อโปโล พร้อมปักโลโก้ ราคาโรงงาน

bk-polo.com คือโรงงานรับผลิตเสื้อโปโลราคาถูก เสื้อโปโลพนักงาน เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อทีม เสื้อชมรม เสื้อร้าน เสื้อคณะ เสื้อกิจกรรม เสื้อส่งเสริมการขาย เสื้อแก้ง เสื้อบ.ษัท เสื้อหน่วยงานราชการ  พร้อมปักโลโก้ มีบริการส่งทั่วประเทศ  ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การบริโภคของเราเปลี่ยนไป ผู้คนส่วนใหญ่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่าออนไล bkpolo  เราคือโรงานรับผลิตเสื้อโปโลเพียงแค่ลูกค้า ส่งแบบเสื้อโปโล หรือตัวอย่างทาง LINE ก้สามารถสั่งผลิตเสื้อได้เลย  หรือติดต่อเราโดยตรง tel: 0843535603 id: line:dkpolo44 เราจะตอบกลับทันทียินดีให้คำแนะนำการเลือกผ้าในการนำไปทำเสื้อให้เหมาะกับการใช้งานรับผลิตตามออเดอร์ ตามตัวอย่าง มีบริการส่งทั่วประเทศ

 

ตังอย่างเสื้อโปโล

การแพคสินค้าก่อนส่ง

เสื้อโปโลสีกรม

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

เสื้อบริษัท เสื้อพนักงาน เสื้อกลุ่ม เสื้อรุ่น เสื้อทีม เสื้องานกิจกรรม เสื้อทีมขาย เสื้องานกิจกรรม เสื้อคณะ เสื้อเที่ยว

 

แบบสี

แบบสีรับตัดผลิตตามสั่ง

ปกแขนเสื้อสามารถสั่งทำได้

ข้ามไปยังทูลบาร์